Duman – Kırmış Kalbini

Duman – Kırmış Kalbini

 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Orijinal Ton F#m)

F#m      E 
Kahpe dölün soyu
F#m     E 
Ele vermiş seni
F#m      E  
Nice yıllar boyu
E      F#m
Kırmış kalbini (x2)

F#m     E 
Aynı yolun eri 
F#m     E 
Çekemezmiş seni
F#m      E
Gördüğünden beri 
E      F#m
Kırmış kalbini (x4)

F#m       E     B      A    F#m
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    E      B      A    F#m
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    E     B        A     F#m
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    E     B      A     F#m 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Cm)

Cm      A#
Kahpe dölün soyu
Cm      A#
Ele vermiş seni
Cm      A# 
Nice yıllar boyu
A#     Cm
Kırmış kalbini (x2)

Cm     A#
Aynı yolun eri 
Cm      A# 
Çekemezmiş seni
Cm      A#
Gördüğünden beri 
A#     Cm
Kırmış kalbini (x4)

Cm       A#     F      D#    Cm
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    A#     F       D#    Cm
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    A#     F       D#    Cm
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    A#     F       D#    Cm 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton C#m)

C#m      B
Kahpe dölün soyu
C#m     B
Ele vermiş seni
C#m      B  
Nice yıllar boyu
B      C#m
Kırmış kalbini (x2)

C#m     B
Aynı yolun eri 
C#m     B 
Çekemezmiş seni
C#m      B
Gördüğünden beri 
B      C#m
Kırmış kalbini (x4)

C#m       B     F#     E    C#m
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    B      F#      E    C#m
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
   B      F#        E    C#m
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    B     F#      E    C#m 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Dm)

Dm      C
Kahpe dölün soyu
Dm      C
Ele vermiş seni
Dm      C  
Nice yıllar boyu
C      Dm
Kırmış kalbini (x2)

Dm     C
Aynı yolun eri 
Dm      C 
Çekemezmiş seni
Dm      C
Gördüğünden beri 
C      Dm
Kırmış kalbini (x4)

Dm       C     G      F    Dm
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    C      G       F    Dm
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
   C      G       F    Dm
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
       C     G    F    Dm 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton D#m)

D#m      C#
Kahpe dölün soyu
D#m     C#
Ele vermiş seni
D#m      C# 
Nice yıllar boyu
C#     D#m
Kırmış kalbini (x2)

D#m     C#
Aynı yolun eri 
D#m     C# 
Çekemezmiş seni
D#m      C#
Gördüğünden beri 
C#     D#m
Kırmış kalbini (x4)

D#m       C#     G#     F#    D#m
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    C#     G#      F#    D#m
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    C#    G#        F#    D#m
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    C#     G#     F#     D#m 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Em)

Em      D
Kahpe dölün soyu
Em      D
Ele vermiş seni
Em      D  
Nice yıllar boyu
D      Em
Kırmış kalbini (x2)

Em     D
Aynı yolun eri 
Em      D 
Çekemezmiş seni
Em      D
Gördüğünden beri 
D      Em
Kırmış kalbini (x4)

Em       D     A      G    Em
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    D       A      G    Em
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    D     A        G    Em
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    D     A       G    Em 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Fm)

Fm      D#
Kahpe dölün soyu
Fm      D#
Ele vermiş seni
Fm      D# 
Nice yıllar boyu
D#     Fm
Kırmış kalbini (x2)

Fm     D#
Aynı yolun eri 
Fm      D# 
Çekemezmiş seni
Fm      D#
Gördüğünden beri 
D#     Fm
Kırmış kalbini (x4)

Fm       D#     A#     G#    Fm
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    D#     A#      G#    Fm
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    D#     A#       G#    Fm
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    D#     A#     G#     Fm 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Gm)

Gm      F
Kahpe dölün soyu
Gm      F
Ele vermiş seni
Gm      F  
Nice yıllar boyu
F      Gm
Kırmış kalbini (x2)

Gm     F
Aynı yolun eri 
Gm      F 
Çekemezmiş seni
Gm      F
Gördüğünden beri 
F      Gm
Kırmış kalbini (x4)

Gm       F     C      A#    Gm
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    F      C      A#    Gm
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
      F     C    A#    Gm
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    F     C     A#     Gm 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton G#m)

G#m      F#
Kahpe dölün soyu
G#m     F#
Ele vermiş seni
G#m      F# 
Nice yıllar boyu
F#     G#m
Kırmış kalbini (x2)

G#m     F#
Aynı yolun eri 
G#m     F# 
Çekemezmiş seni
G#m      F#
Gördüğünden beri 
F#     G#m
Kırmış kalbini (x4)

G#m       F#     C#     B    G#m
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    F#     C#      B    G#m
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    F#     C#       B    G#m
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    F#     C#   B   G#m 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Am)

Am      G
Kahpe dölün soyu
Am      G
Ele vermiş seni
Am      G  
Nice yıllar boyu
G      Am
Kırmış kalbini (x2)

Am     G
Aynı yolun eri 
Am      G 
Çekemezmiş seni
Am      G
Gördüğünden beri 
G      Am
Kırmış kalbini (x4)

Am       G     D      C    Am
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    G      D       C    Am
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    G     D        C    Am
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    G     D      C     Am 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton A#m)

A#m      G#
Kahpe dölün soyu
A#m     G#
Ele vermiş seni
A#m      G# 
Nice yıllar boyu
G#     A#m
Kırmış kalbini (x2)

A#m     G#
Aynı yolun eri 
A#m     G# 
Çekemezmiş seni
A#m      G#
Gördüğünden beri 
G#      A#m
Kırmış kalbini (x4)

A#m      G#     D#    C#     A#m
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
    G#     D#     C#     A#m
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    G#     D#      C#    A#m
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    G#     D#     C#     A#m 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
CC# DD# E FF# GG# AA# B

Duman – Kırmış Kalbini (Ton Bm)

Bm      A
Kahpe dölün soyu
Bm      A
Ele vermiş seni
Bm      A  
Nice yıllar boyu
A     Bm
Kırmış kalbini (x2)

Bm     A
Aynı yolun eri 
Bm      A 
Çekemezmiş seni
Bm      A
Gördüğünden beri 
A      Bm
Kırmış kalbini (x4)

Bm       A      E    D     Bm
Yolun ardına bakmadık yorulmadık, bak hala burdayız 
   A     E      D     Bm
Belki delirdik de belirdik, bak hala burdayız
    A    E   D     Bm
Biz neler içtik neler yedik, bak hala burdayız
    A     E      D     Bm 
Sen hiç üzülme hiç ağlama, bak hala burdayız..
 • Duman – Kırmış Kalbini gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..
 • Gitar akorları ve sözlerine dair her şey akorkutum.com‘da..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gururla WordPress tarafından desteklenmektedir | Tema: SpiceThemes tarafından HoneyWaves